سیستم اتوماسیون تغذیه دانشگاه جیرفت

 نام کاربری و کلمه عبور خود را وارد نمائید
  نام كاربري
  رمز عبور
عدد تصویر


 
   
         
قابل توجه دانشجويان محترم : نام کاربري.شماره کارت ورمزعبوربه صورت پيش فرض عدديک مي باشد. توزيع ناهارازساعت11/30الي13/30وتوزيع شام ازساعت 16/30الي 18/30مي باشد.تحويل ژتون فراموشي ازساعت13/15به بعدمي باشد.درضمن رزرو غذاي روزتاساعت 14روزقبل مي باشد.
 
  کليه حقوق اين اثر طبق قوانين نرم افزاري متعلق به شرکت جهان گستر ميباشد.                                                                                                                       Version : 7.335