سیستم اتوماسیون تغذیه دانشگاه جیرفت
نام کاربری و کلمه عبور خود را وارد نمائید
  نام كاربري
  رمز عبور
عدد تصویر


 
قابل توجه دانشجويان محترم : روزهاي تعطيل غذافقط براي دانشجويان خوابگاهي پخت وتوزيع مي گردد.
  Version : 7.170