سیستم اتوماسیون تغذیه دانشگاه جیرفت
نام کاربری و کلمه عبور خود را وارد نمائید
  نام كاربري
  رمز عبور
عدد تصویر


 
قابل توجه دانشجويان محترم : نام کاربري شماره دانشجويي و کلمه عبور به صورت پيش فرض عدد 1 مي باشد . حتما پس از ورود به سامانه نسبت به تغيير رمز خود اقدام نماييد .
  Version : 7.170